Ny ferielov og overgangsperioden i praksis

1.september 2019 –  31. august 2020 er en overgangsperiode til den nye ferielov træder i kraft.

Hvad skal du være opmærksom på allerede i september 2019?

Tjekliste når du benytter et lønbureau

☐  Feriedage skal opgøres

☐  Feriepenge for timelønnede

☐  Feriepenge for funktionærer

☐  Indbetaling; hvordan og hvornår for timelønnede, funktionærer og direktører

☐  Ansættelseskontrakter skal tilrettes

Feriedage skal opgøres

De fleste lønsystemer har feriemoduler til registrering af ferie. De kan bruges til at holde styr på skyldige feriedage, ved overgangsperiodens start pr. 1. september 2019 og når den slutter 31. august 2020.

ALLE feriedage afholdt frem til 1. september 2019 SKAL opgøres pr. medarbejder og indberettes til lønsystem. Sørg for at indberette afholdte feriedage løbende allerede nu.

 • Anvend lønsystemerne til at holde styr på feriedage

Skal anvendes til at opgøre feriepengegrundlag korrekt

Kan være en god hjælp til at skabe overblik i overgangsordningen

 • Der startede et nyt ferieår 1. maj 2019

Her afholdes feriedage optjent i kalenderåret 2018. Hvis ansat hele 2018 = 25 feriedage. Hvis ansat i løbet af 2018 = 2,08 feriedage pr. måned medarbejderen har været ansat

 • Vær opmærksom på feriedage overført fra netop afsluttet ferieår pr. 30. april 2019.

Medarbejdere kan som udgangspunkt overføre op til 5 feriedage

Feriepenge for timelønnede

Lønsystemerne indberetter automatisk feriepengebeløb til Feriekonto som automatisk sender indberetningerne videre til Feriefonden.

Feriepenge for funktionærer

Det er VIGTIGT, at skelne mellem ikke ferieberettiget løn og ferieberettiget løn, når der indtastes i lønsystemerne. Eventuelle fejl kan ikke rettes hos Feriefonden efterfølgende.

 • Ferieberettiget lønindkomst udgøres af løn inklusive alle skattepligtige løndele, men fratrukket løn udbetalt under ferie.
 • De gængse lønsystemer sørger for opgørelse af ferieberettiget løn – Vær OBS på, at løn under ferie IKKE er ferieberettiget, løn under ferie skal derfor behandles korrekt på lønsedlen.
 • Skyldige feriemidler som er optjent efter 1. september 2019 MÅ IKKE udbetales til medarbejderne – KUN Fonden må udbetale. Dette gælder også selvom medarbejderen er gået på pension i overgangsperioden eller fratrådt.

Specifikke feltnumre til brug for indberetning af feriedage og feriepenge for henholdsvis funktionærer, fratrædende funktionærer, timelønnede kan oplyses af lønbureau.

Indbetaling; hvordan og hvornår for timelønnede, funktionærer og direktører

For timelønnede

 • Opsparede feriepenge for overgangsperioden skal indbetales til Feriekonto, som indbetaler til Feriefonden. Ved brug af lønsystem sker dette automatisk.  Såfremt virksomheden selv administrerer og udbetaler feriepenge skal der indberettes til feriepengeinfo før skat.

For funktionærer

 • Feriepenge opsparet i overgangsperioden kan indbetales til Feriefonden i flere dele f.eks. en andel af medarbejdere ad gangen afhængigt af virksomhedens likviditet – dog senest september 2021.

For direktører

 • Direktører er ikke omfattet af ferieloven. Direktøren anses for den person, som er registreret som sådan i Erhvervsstyrelsen
 • Direktørens optjening af feriepenge reguleres i direktørkontrakten.
 • I overgangsperioden skal der hverken indberettes eller indbetales til Feriefonden. Det er vigtigt, at lønnen bliver rettet til ikke ferieberettiget i lønsystemet.  

Ansættelseskontrakter skal tilrettes

Kontrakter for alle timelønnede medarbejdere, med eller uden henvisning til en bestemt overenskomst, kan tilrettes med ”Den til enhver tid gældende ferielov finder anvendelse.” Rettes under punktet ferie i kontrakten.

Kontrakter for funktionæransatte, som har ferie med løn, kan tilrettes med ”Medarbejderen har ret til ferie med løn i henhold til den til enhver tid gældende ferielov.” Rettes under punktet ferie i kontrakten.

Den 6. ferieuge er ikke omfattet af den nye ferielov, hvilket heller ikke tidligere var tilfældet. Forhold der er reguleret af lokale aftaler eller overenskomst ændres ikke som følge af den nye ferielov.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *